Visa ?
Laddar!
Laddar!

En Bättre Sits
Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och konkurrenskraft. I En Bättre Sits samarbetar sju län - Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland - för att rätt nationella infrastruktursatsningar ska göras fram till 2030. Satsningar som gör att regionen och resten av landet kan fortsätta utvecklas. Mälardalsrådet koordinerar En Bättre Sits-arbetet. Läs mer på www.enbattresits.se

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet driver sina medlemmars frågor för resultat inom infrastruktur, innovation, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationella jämförelser och lärande. Vi samlar kommuner, landsting och regioner i Stockholm-Mälarregionen till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi. Läs mer på www.malardalsradet.se