Mälardalsresor.se uppdateras med ny pendlingsdata från SCB. Läs mer om Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete på www.enbattresits.se